martes, 17 de agosto de 2010

Mallorca Sostenible

L'excedent d'aigua potable que gestiona el Govern permet paralitzar les dessaladores
La conselleria de Medi Ambient, a través de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), disposa de reserves d'aigua potable suficients per subministrar líquid a la població per un període de temps que oscil.la entre els dos i els tres anys sense haver de recórrer a les quatre dessaladores existents actualment a Mallorca. El càlcul es realitza en base a una hipotètica (i improbable) situació d'absència absoluta de pluja durant aquest termini de temps, de manera que es pot pensar que l'excedent d'aigua potable és encara superior perquè els cicles pluvials permeten regenerar els diferents aqüífers de la illa i ampliar les reserves de líquid.

martes, 10 de agosto de 2010

Hotels amb horts ecologicsA causa del creixent interès per una agricultura respectuosa amb el medi ambient, comença a haver hotels posen en marxa els seus propis horts ecològics.

Aquests horts constitueixen una activitat creativa i gratificant enfocada a persones de totes les edats, amb la finalitat de fomentar la participació dels clients en la recuperació i manteniment d'una agricultura respectuosa amb el medi ambient.

Les activitats són d'especial interès per als nens que poden sembrar i recollir els productes de l'hort amb ajuda dels seus pares convertint així les seves vacances familiars en una cosa educatiu i lúdic alhora.

Alguns hotels amb hort ecologic a Espanya