lunes, 15 de marzo de 2010

SEMANA SANTA del 28/03 - 05/04/2010


La Setmana Santa és la commemoració anual en que el calendari cristià commemora la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús de Natzaret o el que és igual commemorar els seus últims dies, per això, és un període d'intensa activitat litúrgica dins de les diverses confessions cristianes. Comença el Diumenge de Rams i finalitza el Dissabte Sant, encara que la seva celebració sol iniciar-se en diversos llocs el divendres anterior (Divendres de Dolors) i es considera part de la mateixa el La Setmana Santa va precedida per la Quaresma, que culmina en la Setmana de Passió on se celebra l'eucaristia en el Dijous Sant, es commemora la Crucifixió de Jesús el Divendres Sant i la Resurrecció a la Vetlla Pasqual durant la nit del Dissabte Sant al Diumenge de Resurrecció.

Durant la Setmana Santa tenen lloc nombroses mostres de religiositat popular al llarg de tot el món, destacant les processons i les representacions de la Passió.

No hay comentarios:

Publicar un comentario